GODINE U RUKAMA

Evgeny Aleksandrov / Elena Danilko, Rusija, 46 min


Zatvaranje samostana Stare vjere sredinom dvadesetog stoljeća prisililo je redovnike da ostatak svojih života provode pokušavajući prenijeti svoje znanje vjernicima. Film prati redovnicu Minadoru koja nastoji naučiti župljane crkve Lubov Mikhaylovna Deikova drevnu vještinu znamenny pjesama i paskhallii računanja (ručno računanje dana ortodoksnih blagdana). Napjevi redovnika zabilježeni su za priora crkve Zaštite Presvete Majke Božje.