SVE OSIM CRNOG

Ausra Linkenviciute, Litva, Velika Britanija, 20 min


Običaj pripremanja vlastite pogrebne odjeće prisutan je u mnogim ruralnim krajevima Litve. Autorica filma susreće se s pojedicima koji i dandanas održavaju tu tradiciju, s onima koju je ne odobravaju te mladima kojima je taj običaj stran.