ROMSKI DJEČACI – PRIČA O LJUBAVI

Rozalie Kohutova, Česka, 30 min


Film tematizira pitanje homoseksualnosti u romskom svjetonazoru kroz osobnu priču romskog gay aktivista. Glavni lik ujedno je i autor autobiografskog scenarija, a film koristi njegove elemente ispreplićući dramski i dokumentarni žanr.