IZDANAK

Paolo Buccieri, Italija, 52 min


Putujući Sao Paolom redatelj filma prati na koji način lokalno stanovništvo i mladi iz predgrađa koriste nove tehnologije kao oblik afirmiranja i izražavanja vlastitog identiteta kroz glazbu, umjetnost i internet. Film preispituje nove oblike participacije dosad marginaliziranih socijalnih skupina u decentraliziranim masovnim medijima.